Communicatie

Communicatie
We vinden het heel belangrijk om met ouders/verzorgers van onze leerlingen in contact te blijven. We doen dat op verschillende manieren.

Schoolgids
In onze schoolgids leggen we ons schoolconcept uit: waarom zijn we school zoals we dat zijn, hoe organiseren we dat en wat doen we dan precies? De schoolgids is voor iedereen inzichtelijk. Jaarlijks komt er een schoolgids met actuele informatie.

Informatiegids
De informatiegids geeft uitleg over praktische zaken in en rond de school. Omdat hier bijvoorbeeld ook contactgegevens van leerkrachten in staan, is de informatiegids niet openbaar beschikbaar. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders deze informatiegids digitaal toegestuurd. Eventueel is een papieren exemplaar op school te krijgen.

Helder!
Onze nieuwsbrief heet Helder!. Maandelijks krijgen alle ouders hierin actuele informatie toegestuurd. We vertellen waar we mee bezig zijn op school, maar ook belangrijke data en sommige buitenschoolse activiteiten worden hierin gedeeld.

Parro
Parro is een app waarmee we contact houden met de ouders van al onze leerlingen. Je kunt Parro downloaden in de App Store (iOS) of Play Store (Google Android). Via Parro kunnen leerkrachten nieuws en foto’s uit de klas delen, maar ook contact opnemen met de ouders van een leerling. Andersom kan natuurlijk ook: via Parro heb je eenvoudig en snel contact met de leerkracht van je kind. Ook heb je via Parro inzicht in de schoolagenda.

Ouderportaal
Via het Ouderportaal van Parnassys kun je wijzigingen in de gegevens van je kind doorgeven; ook heb je (gedeeltelijk) inzicht in toetsresultaten en documenten van je kind.

Het Christal is te vinden op twitter. Volg je ons al?

Wilt u weten hoe wij met de AVG en privacy omgaan? Kijk dan op de pagina Privacy.