BSO

Veel van onze leerlingen gaan voor en/of na schooltijd naar een buitenschoolse opvang.  De kinderen worden na schooltijd op hun vaste verzamelplek opgewacht door de leiders en leidsters van de BSO. Gezamenlijk vertrekken ze naar hun eigen BSO binnen Leusden. Het Christal werkt samen met verschillende aanbieders, maar onze leerlingen gaan vooral naar:

  • De Wiebelwagen: zij bieden christelijke kinderopvang en BSO
  • SNO: een naschoolse opvang voor sportieve kinderen
  • Human Kind: een kinderdagverblijf en BSO binnen MFC Atlas.
  • SKA-Villa Blanca: een BSO bij ons om de hoek met heuse struintuin en creatieve ateliers.
  • Kindcentrum Joep: een BSO voor de creatieve kinderen