GBS HET CHRISTAL

GBS Het Christal is een school voor ouders die kiezen voor goed
christelijk onderwijs voor hun kind.
Op Het Christal geven we onderwijs vanuit liefde voor onze God en
met hart voor kinderen werken we samen aan ontwikkeling van talenten.

LAATSTE NIEU​​WS

24-03-2020
Welkom!
Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind? En wilt u graag eens langskomen voor een kennismaking en rondleiding? Dan nodigen we u van harte uit op onze school.
31-01-2020
Leerlingenraad 2019-2020
Dit zijn de gekozen leerlingen voor de leerlingenraad 2019-2020! De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school. De gekozen leerlingen uit groep 5 tot en met 8 zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die van belang zijn. Wat doet de leerlingenraad Leerlingen hebben ideeën en meningen over hoe hun plezier op school en voor leren kan toenemen. Vanuit de visie van de school vinden we het belangrijk om samen met elkaar een gemeenschap te zijn. De leerling functioneert als lid van de schoolgemeenschap: de leerlingen krijgen de gelegenheid om met elkaar om te gaan, rekening te houden met elkaar en om zich verantwoordelijk te voelen voor het geheel. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen. Daarnaast draagt de leerlingenraad bij aan de burgerschapsvorming. Vijf keer per jaar komen we als raad bij elkaar en bespreken we agendapunten die door de leerlingen en de teamleider van tevoren zijn bepaald: de leerlingenraad wil graag iets bespreken/organiseren of de school wil graag de mening van de leerlingen horen. Daarna gaan de leerlingen actief aan de slag met oa: - het organiseren van acties en evenementen (bijvoorbeeld een boekenmarkt) - gesprekken voeren met andere leerlingen over allerlei schoolse zaken - ideeën bedenken voor vieringen en andere activiteiten - meedenken in de aanschaf van nieuwe materialen/lesmethode - ouders rondleiden tijdens een kennismaking - brievenbuspost bijhouden Via de maandelijkse nieuwsbrief Helder! en de website worden kinderen en ouders op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen van de leerlingenraad. Aan het einde van het schooljaar wordt er geëvalueerd.
28-01-2019
Letterfeest met champagne
Op 25 januari vierden 19 kinderen in groep 3 het letterfeest! Als je alle letters kent, is dat natuurlijk wel een feestje waard. Er was een heuse letterspeurtocht door de school, er werd champagne gedronken en natuurlijk werden, samen met de ouders, de letters geschreven. Trots op onze leerlingen!