"STA OP EN SCHITTER!"

 

Welkom op de website van GBS het Christal

Het Christal is een christelijke basisschool: ouders die hun kinderen op onze school brengen, leven vanuit hun relatie met onze Schepper.
Op Het Christal geven we onderwijs vanuit liefde voor onze God en met hart voor kinderen werken we samen aan ontwikkeling van talenten.
We willen de kinderen laten ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen en mogen betekenen voor de mensen om zich heen.

Het Christal staat voor:

  • Bijbelgetrouw onderwijs: we leven, werken en leren in relatie met Jezus en vertellen onze leerlingen verhalen uit de bijbel.
  • Betrokkenheid: we hebben respect voor de kinderen, de ouders en elkaar. Er heerst een sfeer van betrokkenheid op onze school.
  • Brede talentontwikkeling: we willen alle talenten van onze leerlingen ten volle laten ontwikkelen. We werken doel -en opbrengstgericht aan de basisvaardigheden.

Vanwege capaciteitsproblemen in ons gezamenlijke gebouw MFC Atlas zijn we met de Gemeente Leusden in overleg over een structurele oplossing. We houden u op de hoogte omtrent deze ontwikkelingen.