Nieuwe ouder?

We geven u graag een rondleiding door de school en voeren een kennismakingsgesprek; daarin komt in ieder geval onze christelijke identiteit aan bod, en we vertellen u graag hoe wij vorm geven aan ons onderwijs. Als u na de kennismaking en de rondleiding op het Christal besluit uw kind(eren) te willen aanmelden bij ons op school, dan sturen we u de aanmeldingsformulieren toe per mail. Daarnaast wordt u, samen met andere nieuwe ouders, uitgenodigd voor een ontmoetingsavond met onze identiteitscommissie om verder door te praten over geloof(sbeleving) en identiteit. Een overzicht van de route aanmelden vindt u hier. Daarnaast informeren we u graag over de zorgplicht die we hebben als scholen in Nederland. Daarover kunt u meer lezen in aanmelding en zorgplicht . We vragen alle ouders onze identiteitsverklaring te ondertekenen.

Namens het hele team: van harte welkom op Het Christal in Leusden!

 

Vanwege capaciteitsproblemen in ons gezamenlijke gebouw MFC Atlas zijn we met de Gemeente Leusden in overleg over een structurele oplossing. We houden u op de hoogte omtrent deze ontwikkelingen.