Missie & visie

In alles wat we doen op school is ons christen-zijn en de relatie die we met Jezus hebben zichtbaar. In ons gedrag, onze omgang met elkaar en bij de inhoud van de les. Missie, visie en identiteit kunnen daarom niet los van elkaar gezien worden. Onze christelijke identiteit vormt de basis voor de missie die we hebben:

“Kinderen leren en leven in relatie met Jezus. Ze kunnen hun talenten nu en later betekenisvol inzetten voor God, zichzelf en voor anderen.”

We geven onze missie vorm op verschillende manieren:

 • Levensvaardigheden. We vinden het belangrijk om kinderen ‘levensvaardigheden’ bij te brengen. Zo bereiden we hen voor op de toekomst en hun plaats in onze samenleving. We werken daarom aan goede sociale vaardigheden, duurzaamheid, samenwerking, burgerschap en eigenaarschap.
 • Ontdekkend leren. Kinderen zijn van nature nieuws- en leergierig. Hun ontwikkeling wordt vooral gestimuleerd door veel te beleven, doen en ontdekken. We proberen hen daarom op school uit te dagen in een rijke leeromgeving. De komende jaren willen we hier een extra impuls aan geven door de mogelijkheden van talentgericht onderwijs te onderzoeken. Met wat zij op school leren, mogen onze leerlingen zich betekenisvol inzetten voor zichzelf en anderen. Dit doen zij sterk en vol vertrouwen op God en in zichzelf. Op deze manier stralen we met elkaar Gods liefde uit in deze wereld.

Het Christal staat voor:

 • Bijbelgetrouw onderwijs (Gods woord als basis, Gods liefde als onze drijfveer)
  We leven, werken en leren in relatie met Jezus en vertellen onze leerlingen verhalen uit de bijbel.
 • Betrokkenheid (respectvol, zorg voor elkaar)
  We hebben respect voor de kinderen, de ouders en elkaar. Er heerst een sfeer van betrokkenheid op onze school.
 • Brede talentontwikkeling (aansporen, uitdagen, aanbieden)
  We willen alle talenten van onze leerlingen ten volle laten ontwikkelen. We werken doel- en opbrengstgericht aan de basisvaardigheden.

“Want in wie jij bent, laat je iets zien van wie God is. Zo heeft Hij ons gemaakt. Zijn licht schijnt over ons”. Jesaja 40