Kanjertraining

We willen een veilige school zijn
Een van de belangrijkste voorwaarden voor kinderen om tot leren te komen, is het ervaren van veiligheid en daarom is er veel aandacht verschillende regels en omgangsvormen. Die regels en omgangsvormen helpen ons om op een goede manier met elkaar om te gaan, grenzen te stellen en respect te leren opbrengen voor elkaar, maar ook voor zichzelf. Zo werken we, met behulp van onder andere de Kanjertraining, met elkaar toe naar een veilig en sterk pedagogisch klimaat waarin elk kind zich veilig en gezien voelt.

Wat de Kanjertraining leert
De kanjertraining leert kinderen reflecteren op hun eigen gedrag en leert ze dat ze, indien bepaald gedrag ongewenst is, tot ander gedrag te komen. Kinderen ervaren dat ieder kind een Kanjer ismaar dat niet iedereen zich altijd als een Kanjer gedraagtDe kanjerregels zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig

Elke week een kanjerles
Twee keer in de week staat de kanjerles op het rooster. Kinderen krijgen les over hoe ze met elkaar moeten omgaan en er wordt geoefend om met diverse situaties om te gaan. Elke les sluit wordt afgesloten met een vertrouwensoefening. Van vertrouwen groei je immers dichter naar elkaar toe.

Op school spreken we de Kanjertaal
Het houdt echter niet op bij de lessen. Binnen de school is ons hele handelen gebaseerd op de aanspreekcultuur van de kanjertraining. De kanjerregels gelden door de hele school en zijn vastgelegd in een kanjerprotocol. Het Christal is officieel kanjer gecertificeerd. Dit betekent dat alle leerkrachten bevoegd zijn de Kanjertraining te verzorgen en nascholing volgen.

Er is ook informatie voor ouders
We vinden het belangrijk dat ouders weten wat de kanjertraining inhoudt dus we vertellen u er graag over. U kunt ook een kijkje nemen op www.kanjertraining.nl.