Nieuws

07-02-2019
Aanmelden nieuwe leerlingen
Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind? En wilt u graag eens langskomen voor een kennismaking dan nodigen we u van harte uit. Na het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding van 2 leerlingen uit onze leerlingenraad, zij zullen u laten zien hoe wij als kinderen van God schitteren op het Christal. Neem gerust contact met ons op via directie@gbshetchristal.net of bel naar 033-2048790.
 
28-01-2019
Letterfeest met champagne
Op 25 januari vierden 19 kinderen in groep 3 het letterfeest! Als je alle letters kent, is dat natuurlijk wel een feestje waard. Er was een heuse letterspeurtocht door de school, er werd champagne gedronken en natuurlijk werden, samen met de ouders, de letters geschreven. Trots op onze leerlingen!
 
29-11-2018
Dubbelfeest!
Op donderdag 29 november vierden we groot feest! Juf Suzanne en juf Henriet werkten allebei 25 jaar in het onderwijs. Ze werden met mooie auto's thuis opgehaald en bij aankomst liepen ze onder de versierde bogen door naar binnen. In de school was er in elke groep een "opdracht" die te maken had met het thema "Smullend de wereld rond". 's Middags genoot de hele school van een voorstelling verzorgd door Jan Marcel van VrolijkTheater.nl. Tot slot ontvingen de juffen en prachtig cadeau van alle kinderen en hun eigen magazine vol met lekkere recepten, wensen en felicitaties. Alle ouders en collega's hebben hier een bijdrage aan geleverd. We bedanken iedereen die hieraan, op welke manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd! Ze hebben genoten!
01-09-2018
Leerlingenraad 2018-2019
Dit zijn de gekozen leerlingen voor de leerlingenraad 2018-2019! De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school. De gekozen leerlingen uit groep 5 tot en met 8 zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met een (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die van belang zijn. Wat doet de leerlingenraad Leerlingen hebben ideeën en meningen over hoe hun plezier op school en voor leren kan toenemen. Vanuit de visie van de school vinden we het belangrijk om samen met elkaar een gemeenschap te zijn. De leerling functioneert als lid van de schoolgemeenschap: de leerlingen krijgen de gelegenheid om met elkaar om te gaan, rekening te houden met elkaar en om zich verantwoordelijk te voelen voor het geheel. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen. Daarnaast draagt de leerlingenraad bij aan de burgerschapsvorming. Vijf keer per jaar komen we als raad bij elkaar en bespreken we agendapunten die door de leerlingen en de teamleider van tevoren zijn bepaald: de leerlingenraad wil graag iets bespreken/organiseren of de school wil graag de mening van de leerlingen horen. Daarna gaan de leerlingen actief aan de slag met oa: - het organiseren van acties en evenementen (bijvoorbeeld een boekenmarkt) - gesprekken voeren met andere leerlingen over allerlei schoolse zaken - ideeën bedenken voor vieringen en andere activiteiten - meedenken in de aanschaf van nieuwe materialen/lesmethode - ouders rondleiden tijdens een kennismaking - brievenbuspost bijhouden Via de maandelijkse nieuwsbrief Helder! en de website worden kinderen en ouders op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen van de leerlingenraad. Aan het einde van het schooljaar wordt er geëvalueerd.
 
26-01-2017
Nieuwe naam en verhuizing
Op 6 maart 2017 is basisschool De Kleine Beer verhuisd naar MFC Atlas en heeft een nieuwe naam gekregen: Het Christal. Al jarenlang werd met enige regelmaat door ouders en kinderen gevraagd of het niet eens tijd werd voor een nieuwe naam voor de gereformeerde basisschool. De verhuizing is een mooi moment om dat te realiseren. Op de prijsvraag voor een nieuwe naam hebben zowel kinderen, leerkrachten als ouders gereageerd. Het Christal is bedacht door een leerling uit groep 3, Markus ter Beek. Identiteit Met de nieuwe naam en het nieuwe logo is meteen duidelijk waar de school voor staat. Het Christal is een school waar we de liefde van Christus willen uitstralen. Zowel naar binnen -naar de kinderen- als naar buiten. En natuurlijk mogen op deze school alle leerlingen schitteren als kristal! Logo Er is gekozen voor een logo met een veelkleurig kristal. Een kristal wordt in de natuur op een bijzondere manier gevormd. Elk facet ervan is uniek, samen vormen de facetten één geheel. Als er licht op een kristal schijnt weerkaatst het en zie je de schittering en schoonheid ervan. Kinderen zijn -net als kristal- veelkleurig en uniek, gevormd door God. Op het Christal mag je stralen en schitteren: elk kind wordt gezien en gekend, talenten ontdekt en ontwikkeld. Kinderen van Het Christal mogen opgroeien tot betekenisvolle wereldburgers die Gods liefde willen uitstralen in deze wereld. De naam met het logo is vanochtend aan alle leerlingen onthuld door de jonge prijswinnaar Markus. Hij kreeg als dank een sciencepakket om kristallen te kweken. Historie Vanaf de oprichting in 1974 was de naam van de school ‘Gereformeerde Basisschool’. In 1997 is deze naam veranderd in ‘De Kleine Beer’. De afgelopen jaren is De Kleine Beer een bekende naam geworden in Leusden. Het is een gezellige en kleinschalige school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich met elkaar verbonden voelen in Christus. Leerlingen komen uit de volle breedte van de christelijke kerken.